Follow

RT @CanalTerrassa
A l'estació de @FGC a l'Avinguda Jacquard hi ha 2 dotacions @bomberscat que estan revisant la galeria de connexions entre dos túnels perquè ha saltat una alarma twitter.com/FGC/status/1571884

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal