👇

RT @batorsz@twitter.com

Będąc w sklepie zapomniałem o pierwszym odcinku @it_czas_dzialac@twitter.com, więc zakup okazał się o wiele mniej trafiony niż się spodziewałem – słuchawki nie działają z padem od Xboxa. Ciekawe jak będzie z komputerem HP.

🐦🔗: twitter.com/batorsz/status/145

@anedroid dokładnie w pierwszym artykule oraz podcascie ostrzegaliśmy o celowej niekompatybilności tego typu rozwiązań

/arek

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal