RT @ark_wieczorek@twitter.com

@AntaresPL@twitter.com @Juliuszk@twitter.com Prywatność wg Apple to zabieranie interoperacyjności i zamykanie użytkownika w ekosystemie 🍏. Prawdziwa prywatność jest wtedy kiedy użytkownicy mają kontrolę nad swoimi danymi.

🐦🔗: twitter.com/ark_wieczorek/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.