Polecamy zamiast funkcji "blokuj" zgłaszać podmioty do UODO/UKE

internet-czas-dzialac.pl/odcin

RT @Skittys_Zone@twitter.com

Dzisiaj telemarketerzy, fotowoltaika i kij wie co jeszcze chyba się wściekli. Od rana miałam już 8 telefonów... Funkcja "blokuj" nie pomaga, bo notorycznie dzwonią z nowych numerów. 😡 RA KO WI SKO

🐦🔗: twitter.com/Skittys_Zone/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.