Państwo z @iSecurePL@twitter.com upierali się, że ich strona jest zgodna z RODO, ale @UODOgov_pl@twitter.com przyznał nam rację, że jest inaczej ;)

Uważajcie, jakim specjalistom powierzacie swoje strony....

Follow

@midline Dlaczego na zdjęciu twoje imię jest zasłonięte skoro i tak wiadomo że jesteś @kuba Orlik?

@anedroid nie zaszkodziło - lepiej zasłonić za dużo niż za mało ;)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.