Będziemy robili odcinek o zgłaszaniu stron i firm do UODO i UKE. Jakie macie pytania z tym związane? :)

Follow

@midline Jak określić do kogo należy strona www? (bo czasami jest to trudne)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.