Bon dia gent, recordeu sempre d’esmorzar bé pel matí. No es pot destruir Espanya amb la panxa buida👌

Que coi puc dir al meu primer tut?
Ah si, ja se:

PUTA ESPANYA!

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal