Follow

Baudelaire diyordu: “Her nerede değilsem orada mutlu olacakmışım gibi gelir.”

@melcebi ve bulduğunda hakikat olmadığını anlar…

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal