Follow

Koca bir hapishanenin içinde, önce yıkmaktan sonra kaçmaktan umudu kestik de huzuru hücremizi ve hücre arkadaşlarımızı seçerek bulmaya mı çalışıyoruz ? Bilemiyorum ama halimiz hal değildir.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal