Follow

Twitter heeft in de periode van begin 2019 tot eind 2022 te veel gebruikers voor zijn dienst berekend, maakt het bedrijf donderdag bekend bij de presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers. Per kwartaal telde Twitter 1,9 miljoen gebruikers meer dan er daadwerkelijk actief waren.

nu.nl/tech/6197748/twitter-tel

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal