Φίλη υποβάλλεται σε μεταμόσχευση καρδιάς. Δεν περνάει το βράδυ. Και σκέφτομαι πως όλοι πρέπει να μάθουν για τη δωρεά οργάνων.

ελπίζω όλα να πήγαν καλά @Lygeri 🤗 🌹
και γρήγορα να χαίρεσαι το φιλαράκι σου πάλι :ancomheart:

Follow

@giormatsis Ξενυχτισαμε. Έχει ένα ζόρι. Το ελπίζουμε. ❤️

@Lygeri

ναι δεν είναι εύκολο αν και η επιστήμη έχει πρχωρήσει πολύ σε αυτά τα θέματα
όπως και να έχει
Ευχές για την καλύτερη έκβαση :ancomheart:

Όλα καλά @Lygeri θα δεις…δύναμη & υπομονή.. προσεύχομαι ❤️@giormatsis@libretooth.gr

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal