Meridianes! Avui hem resistit tot i que la jornada d'ahir ens va deixar ben cansades. Bé, som irreductibles! 💪

🕙 Per avui donem la jornada per finalitzada.

🧩🧸🏓 Demà, però, començarem a recollir joguines! Porteu les joguines en bon estat, en una bossa i si voleu amb un missatge en paper per deixar a l'asfalt.


👊
@MeridianaResisteixBOT 💬🤖

· · Web · 0 · 8 · 10
Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.