Follow

RT @rvilablareix@twitter.com

Avui és el dia Internacional de les croquetes. Es diu que el seu nom prové de "croquer", que en francès vol dir cruixir. Sempre s'ha comentat que el gran secret es troba amb la manera com es cou. Que tingueu un molt bon cap de setmana! 107.5 FM.

🐦🔗: twitter.com/rvilablareix/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.