Follow

RT @AdelaPrez20@twitter.com

Bona nit gent de Tuiter! Per circumstàncies familiars, i gràcies a @Adacolau@twitter.com, tancaré el compte un temps. El meu pare va caure al carrer i s'ha trencat la cama. Va ensopegar amb un pivot del carril bici, que son negres i a les fosques una persona de 89 anys no les veu. Adeu😘😘❤️

🐦🔗: twitter.com/AdelaPrez20/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.