Η αριστερά δεξιά τα εγκλήματα και τις δολοφονίες αμάχων ανθρώπων της βλέπει,έπεσαν από το φράκτη.
Μην ξεχάσουμε να ψηφίσουμε για να φύγουν οι φασίστες.
"Αριστερά ,δεξιά ίδια είναι τα αφεντικά"
Fuck fuck fuck

Follow

Γαμω το σπιτάκι τους "έπεσαν από τον φράκτη" που τους δολοφόνησαν εν ψυχρώ και μετά τους χτυπούσαν με γκλομπ να δουν ποιοι είναι ακόμη ζωντανοί
"Έπεσαν από το φράκτη" γαμω το σπίτι σας,ότι έχετε και δεν έχετε 🤬🤬🤬🤬🤬 μη ξεχάσουμε να μετρήσουμε ποιος είναι πιο φασίστες ο Πούτιν ή οι Ουκρανοί 🤬🤬🤬🤬γαμω την ενωμένη Ευρώπη σας δολοφόνοι φασίστες

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal